Voltar a páxina Principal
Cadro traballándose hoxe: DIARIO DUN CADRO -Unha viaxe- (medida total: 1,80*2,00 mts.)
Un día ...
un cadro o día Última imaxen. (FINALIZADO)
Exposto por primeira vez en Sada (Centro Cultural), nos días 1 ó 22 de xuño

Etiquetas:

'
28-febreiro-2007
FINAL (queda pendente: enmarcar e colocar listóns traseiros para expoñelo).
Decidín, tendo en conta que sempre é o máis complicado saber cando xa non avanzará máis…, que rematou. A outra historia (hoxe comezo un novo do que en días vindeiros darei conta).
Son seres que voltan entre pensativos e coloquiais da sesión de baile na residencia de maiores (Porta do Camiño). Protagonistas nun escenario traseiro dun autobús que convertese en palco teatral ou operístico dunha representación na que eles/as son os actores e o palco tamén escenario. Ónde a xente vai de pé e agárrase dun asideiro superior inexistente, unha diva que estírase nun xesto de baile, danzante por un corredor invisíbel.
Vestimentas doutras épocas (actores e actrices ambientados nun pasado remoto do que proceden na súa vida de tesouro de lembranzas).
Hai unha personaxe fora do palco, dubidei se acompañalo de máis xente nunha beirarrúa compostelá, que finalmente quedou só e fora da “danza”, pero moi presente e simbolízante dun exterior que incorpórase… Algunha faciana que asexa facerse presente e que o ambiente non o deixa.
Así o sinto
Decidí, teniendo en cuenta que siempre es lo más complicado saber cuando ya no avanzará más…:, terminó. A otra historia (hoy inicio un nuevo del que en próximos días daré cuenta). Son seres que vuelven entre pensativos y coloquiales de la sesión de baile en la residencia de ancianos (Porta del Camino). Protagonistas en un escenario trasero de un autobús que se convierte en palco teatral - operístico de una representación en la que ellos/as son los actores y el palco también escenario. Donde la gente va de pie y se agarra de una asa superior inexistente, una diva que se estira en un escorzo de baile, danzante por un pasillo invisible.Vestimentas de otras épocas (actores y actrices ambientados en un pasado remoto del que proceden en su vida de tesoro de recuerdos).Hay un personaje fuera del palco, dudé si acompañarlo de más gente en una acera compostelana, que finalmente quedó sólo y fuera de la “danza”. Pero muy presente y simbolízante de un exterior que se incorpora… Alguna cara que intenta hacerse presente y que el ambiente no lo deja.
Así lo siento
.

23.feb.07 A maior parte do cadro sinto que xa está terminada. O final do día deca-
teime que estaba cambiando figuras como se de cadros novos se tratara. Nalgún -
momento está o final e o importante é saber cándo. Hoxe algunha figura cambiou
de faciana, de postura unhas tres veces ..., ou o deixo unha semana para ver que /
facer máis adiante... ou considérome "atastacado". Mañán verei. //Debería dedi-_
carme a observalo. Tapa-los botes e deixar que "descansen".

Etiquetas:

23.feb.07

Etiquetas:

23.feb.07

Etiquetas:

23.feb.07

Etiquetas:

23.feb.07

Etiquetas:

23.feb.07

Etiquetas:

22.feb.07

Etiquetas:

22.feb.07

Etiquetas:

22.feb.07

Etiquetas:


16/feb. Hoxe o día é maís corto, outras historias fan de apartarme do cadro ata o xoves da
vindeira semana. Deixo varios apuntes previos a modificacións; e queda "na nevera".

Etiquetas:


15.feb.07 rematou o día: unha nova figura apareceu. Inda queda por facer nas
colocacións todavía se están movendo.

Etiquetas:

15.feb.07
A pesar de traballar hoxe máis coa ringleira superior, os cores da inferior
comenzan a ter unha uniformidade que busco. Evita-los "puntos" que as facianas sementan
nas telas, unir as figuras, darlles continuedade cromática para facer "un" cadro.

Etiquetas:

15.feb.07

Etiquetas:

15.feb.07

Etiquetas:

14.feb.07 ---> Remata o día e esta segunda sesión está a acabar coas excesivas
escuridades que inda o fondo protagoniza.

Etiquetas:

14.feb.07

Etiquetas: ,

14.feb.07

Etiquetas:

14.feb.07

Etiquetas:

Xa é de noite, a luz cambeou moitísimo, tamén o cansanzo recomenda deixalo
por hoxe. Mañan haberá que solucionar a tarima para traballar nas telas superiores
e separar a lámpara que molesta.

Etiquetas:

12.feb.07

Etiquetas:

12.feb.07

Etiquetas:

12/feb. As primeiras mostras de cor. As facianas todas brancas para animar con
algunha alegría a negrura do fondo.

Etiquetas: ,

12.feb.07

Etiquetas:

11.feb.07

Etiquetas:

11.feb Quedan abocetadas as figuras, pero sempre cambeantes.
A medida que avance o cadro iranse "movendo"

Etiquetas: ,

9-10 feb. Un problema (de sempre), non hai profundidade de campo para poder ollar de frente.
O ángulo de visión xeral será de 45º e haberá que ter en conta a dispersión que orixinará

Etiquetas:

9/10 feb. 07--> O aspecto do estudio logo de montar os bastidores e de dar unas
primeiras pinceladas para ver como reaciona a tela. Un pequeno caos.

Etiquetas:
Etiquetas:

Francis Bacon ...

Etiquetas:

Daumier Honoré será o guión que levará o tipo de figuras, o estilo.
pinceladas grosas, violentas, casi pranas.
As luces serán os únicos apuntes de redondez. Moi esquematizado, sen detalles.

Etiquetas:


Etiquetas:


Etiquetas:


Etiquetas:


o movemento daranllo algún pasaxeiro que cruza o "escenario"

Etiquetas:
decido a perspectiva a dar, tamén que as figuras estarán colocadas como nunha
grada con certo hieratismo nos escorzos.

Etiquetas:


Etiquetas:

18-xaneiro. Os primeiros apuntes na libreta que sempre ven conmigo

Etiquetas:

PÁXINA PRINCIPAL VOLVE Ó INICIO <body bgcolor=#FFFFFF>